Τα περιουσιακά στοιχεία και οι θυγατρικές της Πήγασος βγαίνουν σήμερα στο «σφυρί» σε δύο διαφορετικούς πλειστηριασμούς που θα διεξαχθούν το μεσημέρι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορά στην πώληση των σημάτων του «Έθνους», του «Έθνους της Κυριακή»ς και της «Ημερησίας» και ο άλλος πλειστηριασμός αφορά στην πώληση των συμμετοχών της Πήγασος, με εξαίρεση τη συμμετοχή της Πήγασος στην εταιρεία Τηλέτυπος (Mega Channel), στην οποία ελέγχει ποσοστό 13,0961%.

Επισπεύδων είναι ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας ο οποίος επισπεύδει ατομικά και υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών της Πειραιώς και της Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι ο πλειστηριασμός των σημάτων θα γίνει συνολικά κατά ομάδα σήματος και δεν θα επιτραπεί η εκπλειστηρίαση σε ένα μόνο σήμα της ομάδας αλλά σε όλα τα σήματα της ίδιας ομάδας. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται για την ομάδα με τα σήματα «Έθνος» και «Έθνος της Κυριακής» το ποσό των 2.355.000 ευρώ και για την ομάδα τριών σημάτων «Ημερησία» το ποσό των 476.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι μετοχές του «Εθνους» που έχουν ενέχυρο οι τράπεζες πωλούνται έναντι 50.000 ευρώ, 16.446 μετοχές του πρακτορείου «Ευρώπη» πωλούνται έναντι 156.000 ευρώ, της «ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 20.000 ευρώ, της «PEGASUS MAGAZINE PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 20.000 ευρώ, το 50% του κεφαλαίου της εκτυπωτικής «Ίρις» 1.000.000 ευρώ, οι μετοχές της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών «ΑΝΩΣΙΣ» έναντι 20.000 ευρώ και οι μετοχές της «ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE », έναντι 20.000 ευρώ.