Εξελίξεις στο STAR με τη διοίκηση να ανακοινώνει «πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης» και τους εργαζομένους να πραγματοποιούν συνεδριάσεις για να αποφασίσουν τις αντιδράσεις τους.

Σήμερα το πρωί λοιπόν οι εργαζόμενοι του σταθμού της Κηφισιάς έλαβαν την παρακάτω ανακοίνωση:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, για οικονομοτεχνικούς λόγους και με στάση ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, η Εταιρία ανακοινώνει πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης (εθελουσίας εξόδου) για τους υπαλλήλους της που εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου και έχουν προσληφθεί πριν την 01/01/2014, προσφέροντας τα παρακάτω κίνητρα:

Α. Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία μέχρι την 31/12/2004, θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ’ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τέσσερεις (4) μισθούς

Β. Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2005 μέχρι την 31/12/2008 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ’ ελευθεριότητας ποσό ίσο με τρεις (3) μισθούς

Γ. Προσωπικό που έχει προσληφθεί στην εταιρία από 1/1/2009 μέχρι την 31/12/2013 θα λάβει τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον εξ’ ελευθεριότητας ποσό ίσο με δύο (2) μισθούς Σε όσους αποχωρήσουν η εταιρία θα διατηρήσει μέχρι 31/12/2017 τις παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω του προγράμματος ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης της εταιρίας, τράπεζας αίματος και άλλες προσφορές εξωτερικών συνεργατών προς τους εργαζόμενους του STAR. Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, κάθε μια από τις οποίες θα ισούται με δύο μηνιαίους μισθούς. Η πρώτη δόση θα εξοφληθεί αμέσως με την αποχώρηση. Η τελευταία δόση θα είναι για την τυχόν προκύπτουσα διαφορά. Όποιος εργαζόμενος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αποδεχόμενους τους όρους του παρόντος πρέπει να υποβάλει εγγράφως σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων μέχρι την Τρίτη 11/07/2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Η Εταιρία έχει την ευχέρεια αλλά όχι την υποχρέωση να αποδεχθεί όσες από τις αιτήσεις για οικειοθελή αποχώρηση κρίνει σκόπιμο, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες και κατά την ανέλεγκτη επιχειρηματική της κρίση και διακριτική ευχέρεια. Έτσι, η Εταιρία θα επιλέξει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την επιχειρηματική της κρίση και τις ανάγκες της ποιες αιτήσεις θα αποδεχθεί και ποιες όχι, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της. Η υποβολή αίτησης ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή όλων των όρων του προγράμματος. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να μην αποδεχθεί αιτήσεις, αν κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από τις επιχειρησιακές της ανάγκες. Εξ’ ελευθεριότητας η Εταιρία μπορεί να προτείνει προγράμματα νέας εργασίας στους ενδιαφερόμενους ανάλογα με την ειδικότητά τους. Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και των πιθανών προγραμμάτων νέας εργασίας μπορούν να ζητούνται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων.»

Βέβαια και στο παρελθόν έχει γίνει το ίδιο «πρόγραμμα» στο STAR, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και μετά από όσα έχει αποκαλύψει πρώτα το Newsit για το σχέδιο «συγκατοίκησης» του σταθμού της Κηφισιάς με τον ΣΚΑΪ, δικαιολογημένα εκτιμάται ότι αυτή τη φορά το «πρόγραμμα» θα διευκολύνει να… απαλλαγούν από… περιττά βάρη!

Πηγή: Tο blog του Γρηγόρη Μελά στο Newsit