Κρίσιμη είναι η κατάσταση για το μέλλον του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

Σε ψήφισμα της Γενικής Συνεύλεσης του Ταμείου αποφάσισε να ζητήσει από την ΠΟΕΣΥ, τις οικείες Ενώσεις (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ) που τον απαρτίζουν, αλλά και από τις Ενώσεις του Κλάδου που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στον Οργανισμό, να προκηρύξουν απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας σε όλα τα ΜΜΕ, με τη συμμετοχή και του διασωματειακού.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να ζητηθεί να καταβάλλουν άμεσα οι Ενώσεις στον ΕΔΟΕΑΠ 2 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε μιας, προκειμένου να αποπληρωθούν τα ασφάλιστρα ασθενείας των ανέργων που έχουν αδυναμία καταβολής τους και να διαγραφεί η οφειλή του ΕΔΟΕΑΠ προς τις οικείες Ενώσεις από κατανομή αγγελιοσήμου, η οποία ανέρχεται στα 1,8 εκατ. ευρώ περίπου.

«Ο ΕΔΟΕΑΠ πρέπει να ζήσει και θα ζήσει» καταλήγει η ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, δίνοντας το στίγμα για τις μελλοντικές κινήσεις.