Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

ΝΕΡΙΤ: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού

Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014 23:20
0
0
0
0
 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ (http://nerit.icap.gr/main.html) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι θέσεις αυτές είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση ο πίνακας αυτός δεν συνιστά «Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων».
Όπως αναφέρει η ΝΕΡΙΤ ο πίνακας καταρτίσθηκε βάσει των στοιχείων που δήλωσαν όλοι οι υποψήφιοι και επιβεβαιώθηκαν με βάση τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις εργοδοτών και ασφαλιστικών ταμείων, αντίγραφα συμβάσεων υποψηφίων, υπεύθυνες δηλώσεις) που υπέβαλαν οι ίδιοι, είτε με την αρχική τους δήλωση, είτε με τη συμπληρωματική.
Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν μοριοδοτήθηκαν (έχουν δηλαδή μηδενιστεί) όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση των προσόντων που επικαλέστηκαν ότι διαθέτουν με τη δήλωσή τους.
Κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας είναι δυνατή η υποβολή ένστασης από αύριο, (Τετάρτη 5 Μαρτίου) μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:00.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ (http://nerit.icap.gr/main.html) πατώντας στην υπερσύνδεση «ένσταση» που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου. Με την ένσταση ο υποψήφιος δηλώνει τη διαφωνία του με συγκεκριμένο/α πεδίο/α της βαθμολογίας του, επισυνάπτοντας τα υποστηρικτικά της ένστασης έγγραφα, εφόσον υπάρχουν.
Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων θα καταρτισθεί αναθεωρημένος πίνακας κατάταξης.
Θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση από τους αξιολογητές και η βαθμολόγηση από τη συνέντευξη.
Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα καταρτισθεί με βάση το άθροισμα των μορίων του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης, της βαθμολογίας των Αξιολογητών και της βαθμολογίας της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις (με μέγιστη βαθμολόγηση τα 5.000 μόρια).
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 72.00.178 και 210 72.00.319.

σχόλια αναγνωστών

σχετικές ειδήσεις

 

 

thestival 5

καιρός

KEAS-300X250 1

like us

aspida new

follow us

youtube channel