Πλησιάζουν και φέτος οι πολυαναμενόμενες Κατατακτήριες εξετάσεις για τους κλάδους- μεταξύ άλλων- Νομικής, Ιατρικής & Οδοντιατρικής. Μέσω των Κατατακτηρίων πολλοί Απόφοιτοι άλλων Σχολών μπορούν να εισαχθούν στο αντίστοιχο τμήμα του ενδιαφέροντός τους χωρίς να περάσουν ξανά από τη διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων.

Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου και β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η επιτυχία στις εξετάσεις εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες με κυριότερους τη σωστή καθοδήγηση, την αποτελεσματική διδασκαλία και την εμπειρία των διδασκόντων. Πολλές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία των εξετάσεων, μπορείτε να βρείτε στο www.bomba.edu.gr ή συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του Σεπτεμβρίου στα Φροντιστήρια Ανώτατης Εκπαίδευσης Μπόμπα, και συγκεκριμένα για τις Κατατακτήριες Ιατρικής/Οδοντιατρικής, την Παρασκευή 31 Αυγούστου στις 19:00 και για τις Κατατακτήρες Νομικής, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 στις 19:00 .