Ένας χωρισμός ποτέ δεν είναι εύκολος κυρίως όταν οι δύο σύντροφοι έχουν ζήσει πολλά μαζί και η αγάπη είναι δεδομένη.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως στη δύσκολη αυτή κατάσταση θεωρείται επιτρεπτή η παθητική στάση.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες περνούν ακόμα και χρόνια μέχρι να ξεπεραστεί ο χωρισμός, δεν είναι λίγες, με τους ειδικούς σε θέματα σχέσεων να μπαίνουν στη διαδικασία να μελετήσουν, να αναλύσουν και να μας παρουσιάσουν τις αιτίες που δυσκολευόμαστε τόσο να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας το παρελθόν εκεί που ανήκει: Στο παρελθόν.

Τι κάνουμε λάθος; Οι σύμβουλοι σχέσεων τονίζουν πως το πρόβλημα πηγάζει από την πεποίθηση του ανθρώπου πως γεννιόμαστε «μισοί» με προορισμό μας την αναζήτηση και τελικά την εύρεση του «άλλου μας μισού».

Πηγή: limeandlife.com