Για πρώτη φορά, η Nissan συμπεριλαμβάνεται στην λίστα των παγκόσμιων επιχειρήσεων, που αναγνωρίζονται για τη διαχείριση του νερού, καθώς έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία στην Παγκόσμια Έκθεση για τους Υδάτινους Πόρους του 2017 από το CDP.

Το CDP (Carbon Disclosure Project) κατατάσσει κάθε χρόνο τις παγκόσμιες επιχειρήσεις με γνώμονα τις προσπάθειές τους στη διαχείριση του νερού και στην μείωση των εκπομπών CO2. Η Nissan ήταν μία από τις 74 εταιρείες στη φετινή λίστα για τους υδάτινους πόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από 2.000 εταιρείες παρείχαν σχετικά δεδομένα στο CDP.

Η ιαπωνική εταιρεία περηφανεύεται πως εργάζεται στην κατεύθυνση της μείωσης και της ορθολογικής διαχείρισης του νερού, σε όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Για τον λόγο αυτό αναπτύσσει τεχνολογία και προωθεί τον περιορισμό της χρήσης του νερού, με βάση τα αποθέματα νερού της κάθε περιοχής, σε κάθε μονάδα της, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού για το νερό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης Nissan Green στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλη την παραγωγική αλυσίδα της ενώ θέλει το 2050 να έχει πετύχει μείωση της τάξης του 90% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2000), στοχεύει στη μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα οχήματα, ένα μέτρο που λαμβάνει υπόψη την παραγωγή των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των οχημάτων της.

Το CDP ιδρύθηκε το 2000 και είναι μια ισχυρής επιρροής, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκπροσωπεί θεσμικούς επενδυτές που κατέχουν συνολικά 100 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Η πλήρης έκθεση του CDP διατίθεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.cdp.net.

Πηγή: newsauto.gr