Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων Qashqai εκτελεί η εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., επίσημη αντιπρόσωπος της Nissan στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η ανάκληση αφορά σε 974 οχήματα, με ημερομηνία παραγωγής από 23 Σεπτεμβρίου 2013 έως 26 Μαΐου 2016. Τον περσινό  Νοέμβριο η Nissan διενήργησε ανάκληση κατά την συντήρηση των οχημάτων, λόγω πιθανότητας εμφάνισης αστοχίας στο προστατευτικό του θόλου του πίσω δεξιού τροχού σε ορισμένα Qashqai (J11).

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, σε συνθήκες υψηλής ταχύτητας ή μεγάλου φορτίου, το εν λόγω προστατευτικό μπορεί να παραμορφωθεί και να έρθει σε επαφή με το σωληνάκι των φρένων. Μετά από επαναλαμβανόμενες επαφές μπορεί να προκληθεί τρύπα στο σωληνάκι αυτό, με αποτέλεσμα διαρροή υγρού φρένων, αυξημένη διαδρομή του πεντάλ φρένου και ενεργοποίηση της λυχνίας δυσλειτουργίας των φρένων. Σε αυτή την περίπτωση το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια έως ότου σταματήσει.

Επειδή κάποια οχήματα δεν έχουν ακόμη προσέλθει για επισκευή, η Nissan αποφάσισε να αλλάξει την κατηγορία της ανάκλησης σε ανάκληση ασφαλείας, προκειμένου να επιταχυνθεί ο έλεγχος και η επισκευή όσων οχημάτων δεν έχουν ακόμη προσέλθει σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές από την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου Nissan, ώστε να τοποθετηθεί βάση συγκράτησης στον θόλο του πίσω δεξιού τροχού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στους αριθμούς 210 3489313 και 210 3489438.