Νέο Ιατρείο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας, ενταγμένο στο Τμήμα Ουρολογίας, ξεκίνησε τη λειτουργία του στα Εξωτερικά Ιατρεία του Ιατρικού Διαβαλκανικού, για την αντιμετώπιση ασθενών με ουρολογικά προβλήματα και άλλες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Το Ιατρείο λειτουργεί με υπεύθυνο τον Ουρολόγο – Ανδρολόγο Ευάγγελο Ζαχαράκη, MD, PhD, FRCS(Eng), FECSM, FEAA. Εξειδικεύεται στα δυσμορφικά προβλήματα των γεννητικών οργάνων και στις πλαστικές επεμβάσεις διόρθωσής τους. Προσφέρει λύσεις στον υπογόνιμο άνδρα με τη διενέργεια μικροχειρουργικών επεμβάσεων. Τέλος, απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, από γυναίκα σε άνδρα, διαθέτοντας μεγάλη κλινική εμπειρία.

Στο σύγχρονο Ιατρείο Επανορθωτικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολιστική προσέγγιση προβλημάτων που σχετίζονται με την σεξουαλική λειτουργία του σύγχρονου άνδρα, σε θέματα αναπαραγωγικής ανικανότητας, σε λειτουργικά προβλήματα μετά από ριζική προστατεκτομή, συμπεριλαμβανομένων της ανδρικής ακράτειας, των στενωμάτων ουρήθρας και άλλων διαταραχών του ουροποιητικού συστήματος.

Το Ιατρείο Επανορθωτικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας συνεργάζεται με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Χειρουργούς Ουρολόγους ενηλίκων
  • Χειρουργούς Ουρολόγους παίδων και εφήβων
  • Γυναικολόγους
  • Ογκολόγους
  • Ενδοκρινολόγους
  • Ψυχιάτρους / Σεξολόγους
  • Πλαστικούς Χειρουργούς

Λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-12:00 και για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στα Εξωτερικά Ιατρεία (τηλ. 2310 400 464 & 463, εσωτ. 4464 & 4463).