Οικονομική ανάσα σε νέους από ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες θα προσφέρει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποτροφίες 5ετούς διάρκειας, από το έτος 2012-2013 μέχρι το 2016-2017, υποτροφίες σπουδών ύψους...

1.500 ευρώ που θα λαμβάνουν οι οικονομικά ασθενέστεροι νέοι σε ειδικότητα της αρεσκείας τους. Προϋποθέσεις που απαιτούνται: Ανεργία για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, ο ενδιαφερόμενος να είναι τρίτεκνος/πολύτεκνος ή μέλος τρίκτενης/πολύτεκνης οικογένειας, η οικογένειά του να έχει εισόδημα χαμηλότερο των 15.000 ευρώ, να έχει μόνιμη κατοικία εκτός Θεσσαλονίκης και αποδεδειγμένα να καταβάλει ενοίκιο για τη διαμονή στη Θεσσαλονίκη άνω των 300 ευρώ μηνιαίως έχοντας ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ και τέλος να έχει τεθεί αιφνιδίως σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, ενώ βαρύνεται με στεγαστικό ή άλλο μακροχρόνιο δάνειο.

Οι νέοι που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μπορούν να απευθυνθούν στη διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, οδός Βαλαωρίτου 9 (τηλ: 2310 552406), τουλάχιστον 6 μήνες πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για το έτος 2012-2013 οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30/04/2012.