Σε προσλήψεις ωρομίσθιων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών πρόκειται να προχωρήσει το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για το χειμερινό 6μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012...

παρότι ωρομίσθιοι παλαιότερων εξαμήνων έχουν ακόμη να λαμβάνουν δεδουλευμένα. 

Πιο συγκεκριμένα το ΤΕΙ προχωρά στην κάλυψη μιας θέσης επιστημονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Κοστολόγηση-Διοικ. Λογιστική» μέχρι 8 ώρες/εβδ., μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης με Η/Υ» μέχρι 10 ώρες/εβδ., μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση Προμηθειών» μέχρι 4 ώρες/εβδ. και μίας θέσης επιστημονικού ή εργαστηριακού συνεργάτη για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων ERP» μέχρι 10 ώρες/εβδ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις επιστημονικών συνεργατών θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος καθώς και 4 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας ανάλογης της θέσης που προκηρύσσεται. Όσον αφορά στους εργαστηριακούς συνερgάτες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 5 χρόνια εργασιακής πείρας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23510 20940.