Την άρση της απαγόρευσης για τα πετρελαιοκίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται...
να ανακοινωθούν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Η άρση της απαγόρευσης πιθανά να ανακοινωθεί σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως η παροχή κινήτρων για απόσυρση παλαιών φορτηγών. Βέβαι, το βασικό πρόβλημα στην εφαρμογή του μέτρου είναι το εκτεταμένο φαινόμενονο νοθείας καυσίμων στην Ελλάδα.