Από τον ερχόμενο Απρίλιο θα αρχίσει να κυκλοφορεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το απορριμματοφόρο που θα κινείται με βιοκαύσιμο από τα τηγανέλαια...

των εστιατορίων. Αυτή τη στιγμή η ερευνητική ομάδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που ανέπτυξε την τεχνολογία για την δημιουργία του συγκεκριμένου καυσίμου, ασχολείται με την παραγωγή μιας επαρκούς ποσότητάς του, δύο τόνων περίπου, που θα εξασφαλίσει την κυκλοφορία του απορριμματοφόρου για τέσσερις περίπου μήνες, ανάλογα πάντα και με τη χρήση του οχήματος.

Η υψηλή ποιότητα του βιοκαυσίμου από τηγανέλαια είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης θερμογόνου δύναμής του και του αριθμού κετανίων που το χαρακτηρίζουν. «Είναι ιδιότητες του καυσίμου που συμβάλλουν στην εξοικονόμησή του και την καλύτερη καύση στον κινητήρα» η εκπρόσωπος της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΕΤΑ, Στέλλα Μπεζεργιάννη.

Διευκρινίζει, βέβεια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε όχημα κινείται με ντίζελ, όπως τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα τρακτέρ. «Δεν προσαρμόζεται το όχημα στο καύσιμο. Αντίθετα το καύσιμο παρασκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο να αντικαταστήσει το ντίζελ στα συμβατικά οχήματα. Έτσι θα γίνει και στην περίπτωση του απορριμματοφόρου του δήμου Θεσσαλονίκης στο οποίο θα δοκιμαστεί πιλοτικά» προσθέτει.

 

Πληροφορίες: Αγγελιοφόρος