Στην πρώτη πεντάδα μεταξύ 60 εργαστηρίων κατατάχτηκε το Εργαστήριό Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, σε διεθνή διεργαστηριακή δοκιμή...

στην οποία συμμετείχε για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε δείγματα υπόγειου νερού.

Η διεργαστηριακή δοκιμή στην οποία συμμετείχε το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, είχε ως στόχο τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε πόσιμο νερό που διοργανώθηκε στην Ελλάδα από το Χημείο του Κράτους και συμμετείχαν 60 Εργαστήρια από Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία. Τα βαρέα μέταλλα που προσδιορίστηκαν ήταν: κάδμιο (Cd, μg/L), μόλυβδος (Pb, μg/L), χρώμιο (Cr, μg/L), νικέλιο (Ni, μg/L), χαλκός (Cu, μg/L), αντιμόνιο (Sb, μg/L), αργίλιο (Al, μg/L), μαγγάνιο (Mn, μg/L), σίδηρος (Fe, μg/L), αρσενικό (As, μg/L).

Το Εργαστήριό, με Διευθυντή τον Καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Κωνσταντίνο Φυτιάνο, εφαρμόζει μεθόδους δειγματοληψίας, προκατεργασίας και ανάλυσης δειγμάτων θεσπισμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μοναδικό στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.envilab.gr