Τοξική βόμβα αποτελεί για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την Αθήνα, η πετρελαιοκίνηση αναφέρει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση EcoCity. Ζητά, μάλιστα, από το αρμόδιο υπουργείο  να μην προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, γιατί θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα...

Ο εθελοντικός οργανισμός για το αστικό περιβάλλον, EcoCity, σε σχετική έκθεσή του επισημαίνει πως τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, που χρησιμοποιούν νοθευμένο και παράνομο πετρέλαιο θέρμανσης, εξελίσσονται σε τοξικές βόμβες για τη Θεσσαλονίκη και την Αττική.
"Η έκταση της χρήσης κακής ποιότητας πετρελαίου θέρμανσης είναι μεγάλη με τραγικές επιπτώσεις", αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, ενώ τονίζεται πως "η ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατικών θα εκτινάξει την νοθεία και το λαθρεμπόριο πετρελαίου".
Στην έκθεση υπογραμμίζεται πως "η καύση πετρελαίου θέρμανσης (και πολύ περισσότερο ναυτιλίας), από τα επιβατικά και φορτηγά οχήματα, έχει ως αποτέλεσμα την επικίνδυνη εκπομπή ρύπων, αφού έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, σε σύγκριση με το πετρέλαιο κίνησης, τοοποίο σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ είναι πλέον καθαρό (πολύ αισθητά χαμηλήπεριεκτικότητα σε θείο). Οι ζημιές είναι σημαντικές στον αέρα και στο πράσινο των δύο περιοχών, Θεσσαλονίκης και Αθήνας", επισημαίνεται.
Η EcoCity τονίζει ακόμη πως η πετρελαιοκίνηση είναι βασική αιτία νοθείας και λαθρεμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα. "Στη χώρα μας υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με το λαθρεμπόριο και τη νοθεία του πετρελαίου, με αποτέλεσμα η ποιότητα του καυσίμου να είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Η καύση πετρελαίου θέρμανσης ή ναυτιλίας για κίνηση αυτοκινήτων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ατμόσφαιρα και την υγεία των κατοίκων των μεγάλων πόλεων", επισημαίνεται στην έκθεση της οργάνωσης.
Παράλληλα, στην έκθεση εξηγείται πως το νοθευμένο πετρέλαιο προκαλεί σοβαρές ζημιές στα πετρελαιοκίνητα οχήματα νέας τεχνολογίας (Euro 5), που δεν καλύπτει η εγγύηση του οχήματος, με αποτέλεσμα την σημαντική οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη.