Την έντονη δυσαρέσκεια τους για την έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τη λίμνη Κορώνει εξέφρασαν με ανακοίνωση τους τα μέλη της «Οικολογίας Αλληλεγγύης». Στην ανακοίνωση...

η έκθεση χαρακτηρίζεται «γενικόλογη, χωρίς καν επιμερισμό ευθυνών και ουσιαστική εξέταση της νομιμότητας των πράξεων που οδήγησαν στην αποτυχία δυο σχέδια σωτηρίας της λίμνης Κορώνειας. Η έκθεση περιορίζεται σε μια γενική, διαχρονική καταγραφή των διαδικασιών ανάθεσης, ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων που εκτελέστηκαν για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας τόσο κατά την Α’ φάση (προγραμματική περίοδος 1994-1999, Master Plan I) όσο και κατά τη Β’ φάση (προγραμματική περίοδος 2000-2006, Master Plan II)».

Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής και περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Τρεμόπουλος υπογραμμίζει ότι «οι ελεγκτές δεν προχώρησαν σε έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης, εκπόνησης, παραλαβής και έγκρισης των μελετών, ούτε των διαδικασιών ανάθεσης καιεκτέλεσης των έργων και υποέργων. Η μεθοδολογία που ακολούθησαν οι επιθεωρητές εμφανίζει σειρά ελλείψεων, με αποτέλεσμα να απουσιάζει παντελώς κεφάλαιο αναζήτησης ευθυνών, γεγονός που προκαλεί απορίες, δεδομένου ότι οι ίδιοι άνθρωποι συνέταξαν την έκθεση κόλαφο του Μαΐου του 2010 για τη διοίκηση της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ήταν ολοκληρωμένη και επέρριπτε προσωποποιημένες ευθύνες».