Περίπου 200 κυβικά μέτρα σκουπιδιών συγκεντρώθηκαν στην εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών «Μια Μέρα για το Δέλτα» που διοργάνωσε...

ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, σε συνεργασία με το δήμο Δέλτα. «Στόχος είναι οι εθελοντικές δράσεις να συνεχιστούν, ενώ παράλληλα ο Φορέας Διαχείρισης σχεδιάζει κοινό πρόγραμμα με το Δήμο Δέλτα για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και μπαζών», δήλωσε ο πρόεδρος του Φορέα, καθηγητής Θεμιστοκλής Κουιμτζής. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δέλτα, Νίκος Γιουτίκας, δεσμεύτηκε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για τον καθαρισμό της περιοχής με την εντατικοποίηση της φύλαξης από τη δημοτική αστυνομία προκειμένου να παραμείνει καθαρή.