Θαλασσοπούλια με το φτέρωμά τους λερωμένο από πετρέλαιο βγήκαν μπροστά στον Όμιλο Θεσσαλονίκης. Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης ειδοποίησε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση "Δράση για την Άγρια Ζωή", οι οποίοι...

μετέβηκαν στο σημείο προκειμένου να περισυλλέξουν τα άτυχα πουλιά.

Πρόκειται για 13 Μαυροβουτηχτάρια, των οποίων το φτέρωμα είχε καταστραφεί από πετρελαιοειδή και σε κατάσταση υποθερμίας αναζήτησαν καταφύγιο στη στεριά. Η οργάνωση μετέφερε τα πουλιά προκειμένου να τους παρασχεθούν όλες οι απαραίτητες για τη διάσωσή τους ενέργειες.

Δυστυχώς όμως παρ΄όλες τις προσπάθειες κανένα από αυτά δεν τα κατάφεραν καθώς πέρα όλων των άλλων είχαν καταπιεί και μεγάλη ποσότητα πετρελαίου.