Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Τεοντόρ Μελεσκάνου, δήλωσε ότι η οικονομία είχε ήδη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ένταξης στο ευρώ, αλλά περίμενε πέντε χρόνια για να προστατεύσει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Η Ρουμανία θα είναι η πρώτη χώρα που θα προσχωρήσει στο ευρώ από τότε που η Λιθουανία υιοθέτησε το νόμισμα, το 2015.

Δεκαεννέα από τα 28 μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν σήμερα το νόμισμα, αν και το Μαυροβούνιο, το οποίο δεν είναι επί του παρόντος κράτος μέλος, το έχει επίσης υιοθετήσει μονομερώς.

«Ήδη σήμερα πληρούμε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις, θα μπορούσαμε να ενταχθούμε στη νομισματική ένωση, ακόμη και αύριο», δήλωσε ο Τεοντόρ Μελεσκάνου, στην πολωνική Rzeczpospolita .

«Φοβόμαστε όμως ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα φτωχότερα εισοδήματα των συνταξιούχων» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα υιοθετήσουμε το ευρώ σε πέντε χρόνια, το 2022».