Να απορριφθεί η προσφυγή της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας κατά του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισηγείται ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου .

Η υποχρεωτική μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο αποτελεί «αναλογικό μέσο που δίνει την δυνατότητα» στην Ελλάδα και την Ιταλία να αντιμετωπίσουν την προσφυγική κρίση, αναφέρεται στην εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα.

Στην προσφυγή τους, αυτές οι δύο χώρες ζητούν να χαρακτηρισθεί παράνομο το πρόγραμμα ποσοστώσεων (quotas) και αναδιανομής των προσφύγων μέσα στην ΕΕ όπως είχε αποφασισθεί το 2015.

Σύμφωνα με ειδικούς νομικούς κύκλους και εμπειρογνώμονες, έννοιες όπως η "αλληλεγγύη" και "κυριαρχία" είναι συνδεδεμένες με αυτή την υπόθεση .

Στις 10 Μαϊου εκπρόσωποι της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας είχαν δηλώσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΕΕ) που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ότι η διανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο ενός συστήματος ποσοστώσεων (quotas) ήταν παράνομο και έξω από το πλαίσιο του κοινοτικού Δικαίου.

Αυτή η μετωπική σύγκρουση απειλεί να διασπάσει την ΕΕ και να επιβάλλει μια μόνιμη κατάσταση αδιεξόδου στην προσφυγική κρίση οδηγώντας σε αδυναμία που θα θίξει περισσότερο χώρες υποδοχής προσφύγων όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.

Πολλοί εμπειρογνώμονες φοβούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σε θέση να διαμορφώσει μια αποτελεσματική πολιτική σε ένα καυτό ζήτημα, που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες στο εγγύς μέλλον.