Σε υψηλά επίπεδα παραμένει το χρέος της Κύπρου, τη στιγμή που και η εξυγίανση των ισολογισμών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφορικά με την κυπριακή οικονομία μετά την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, ενώ ζητά να ληφθούν μέτρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΔΝΤ, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις 7 Ιουνίου 2017 η εκτελεστική επιτροπή του ταμείου ολοκλήρωσε την πρώτη συζήτηση για την παρακολούθηση της Κύπρου μετά την έξοδο της από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Σημειώνεται ότι η ανάκαμψη συνεχίζει να ενισχύεται τους 15 μήνες από την έξοδο από το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο.

Η οικονομική ανάπτυξη, προστίθεται, έχει ευρεία βάση και έφθασε στο 2,8% το 2016, υποστηρίζοντας την απότομη πτώση του ποσοστού ανεργίας.

Εξαιρουμένων των μεγάλων εφάπαξ εισαγωγών, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνέχισε να μειώνεται και τα προηγούμενα κέρδη στην ανταγωνιστικότητα των τιμών διατηρήθηκαν.

Το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα έφτασε το 2016 στο 2,3% του ΑΕΠ (σε ταμειακή βάση), με στήριξη από τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη και τη βελτίωση των κυκλικών συνθηκών, ενώ το κόστος του δανεισμού του κράτους στην αγορά έχει μειωθεί σημαντικά.

Η αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει επίσης επιταχυνθεί.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι η εξυγίανση των ισολογισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς και το χρέος παραμένει πολύ μεγάλο.