Μέλος του ΝΑΤΟ είναι και επισήμως το Μαυροβούνιο.

Το Μαυροβούνιο αποτελεί πλέον το 29ο μέλος της βορειοατλαντικής συμμαχίας.