Περίπου 20.000 θέσεις υποδοχής προσφύγων, οι οποίοι αιτούνται άσυλο, δημιουργούνται στην Ελλάδα! Το πρόγραμμα προβλέπει την ενοικίαση διαμερισμάτων, ξενοδοχείων, κουπονιών κλπ. για να δοθεί βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία, και όλα αυτά χρηματοδοτούνται από την Κομισιόν. 

Το πρώτο στάδιο για την επιλογή των οργανώσεων με τις οποίες θα συνεργαστεί για τη δημιουργία των θέσεων υποδοχής ολοκλήρωσε η Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 30 Νοεμβρίου 2015, σημαντικός αριθμός εθνικών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας σχετικές προτάσεις. Η ποιότητα των περισσότερων προτάσεων καταδεικνύει το ουσιαστικό ενδιαφέρον των οργανώσεων να βοηθήσουν στην κάλυψη της βασικής ανάγκης για στέγη.

Στόχος είναι η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου του 2016, σε συνεργασία με τις επιλεχθείσες οργανώσεις. Στο μεταξύ, σήμερα η Υ.Α. διασφαλίζει την παροχή και αύξηση των θέσεων υποδοχής για υποψήφιους προς μετεγκατάσταση και άλλους αιτούντες άσυλο, μαζί με τον παρόντα εταίρο μας σε αυτό τον τομέα.

Η επάρκεια των θέσεων υποδοχής αιτούντων άσυλο αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας, σε συνεργασία με άλλους φορείς και χάρη στην οικονομική υποστήριξη και εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής για τους υποψήφιους προς μετεγκατάσταση και άλλους αιτούντες άσυλο.

Το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Ελλάδα προβλέπει τη δημιουργία θέσεων υποδοχής υπό τη μορφή ενοικίασης διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, κουπονιών για ξενοδοχεία και ανάδοχων οικογενειών, ώστε να δοθεί ζωτική βοήθεια σε ανθρώπους που αιτούνται διεθνή προστασία στη χώρα.