Τα δικαιολογητικά όσων θέλουν να συμμετάσχουν στις Προκριματικές και Εισαγωγικές Εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος δέχεται...

η Γραμματεία της Σχολής απο χτες έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1.  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ( αποδεικτικό ή επικυρωμένη φωτοτυπία)

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3.  8 ( ΟΚΤΩ) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το εικοστό πέμπτο.

Ώρες υποβολής των δικαιολογητικών από 9:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ.

Σημείωση: Η γραμματεία της Σχολής θα είναι κλειστή από 25-7-2011 έως 29-8-2011.