Ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/576721/44004/42938/1337/23-10-2019       (ΦΕΚ 897/29-10-19, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ).

Αναλυτικά το νέο ΔΣ:

-Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Πιανίστας, Αρχιμουσικός - Πρόεδρος ΔΣ ΚΩΘ

-Σπύρος Ψυχομάνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ - Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΩΘ

-Άλκηστις Τόγια, Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός - Μέλος ΔΣ ΚΩΘ

-Νεβάρτ Βερόν Γαλιλαία, Μουσικός - Μέλος ΔΣ ΚΩΘ

-Έλλη Ζαχαροπούλου, Καθηγήτρια πιάνου ΚΩΘ - Μέλος ΔΣ ΚΩΘ.

Επίσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/486943/37463/36540/1147/12-9-2019 (ΦΕΚ 728/12-9-19, τεύχος ΥΟΔΔ) νέος Διευθυντής του ΚΩΘ ορίστηκε ο Γεώργιος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, Καθηγητής Μουσικής, Μουσικοσυνθέτης.