Η Διεθνής Εκδήλωση "Ευρώπη - Μία ανοιχτή κοινωνία" είναι μία από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου "Open European Societies" και είναι αφιερωμένη στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολυπολιτισμικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης καθώς επίσης και στην εξάλειψη της ρητορικής μίσους.

Το Open European Societies είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται 12 φορείς από 8 διαφορετικές χώρες με στόχο να συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, στην αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού τους, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του λεκτικού μίσους (Hate Speech).

Σάββατο 23 Νοεμβρίου, στις 17.00, στην Απόθήκη Δ' στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης. 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.