Ανοιχτό για το κοινό είναι από χθες το ανάκτορο των Αιγών στη Βεργίνα.

Πλέον όποιος θα επισκέπτεται το ανάκτορο θα μπορεί να βλέπει όλο το κτίριο. Το μέγιστο ύψος είναι 1,6 μέτρα.

Έτσι για πρώτη φορά προέκυψε ολοκληρωμένη η εικόνα του κτιρίου, που είναι αντιπροσωπευτικό της κλασικής αρχιτεκτονικής στη Μακεδονία στη γνωστή της διατύπωση με τους ορθούς κίονες και το επιστύλιο.

Το ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ καταστράφηκε στα μέσα του 2ου προχριστιανικού αιώνα, μετά την κατάληψη της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους και πολλά από τα λίθινα μέλη του έγιναν οικοδομικό υλικό για άλλα κτίσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους λίθους του τμήματος του κτιρίου που είχε αποκαλυφθεί από την ανασκαφή των Γάλλων τον 19ο αιώνα χρησιμοποιήθηκαν για να κτιστούν τα σπίτια του γειτονικού προσφυγικού χωριού Βεργίνα.

Δείτε το βίντεο του verianet.gr: