Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (οδός Βασ. Γεωργίου Α' 1, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος).

Στις 14.00 θα ξεκινήσει η 22η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2014.

Θα ακολουθήσει, στις 16.00, η 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

• Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
• Ανάθεση της «Συμφωνίας – πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης» με την ανοικτή διαδικασία της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με συμφωνία – πλαίσιο
• Έγκριση του προγράμματος εκδηλώσεων της περιόδου Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015 των Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων
• Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης διδακτηρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου
• Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης Πρότασης με τίτλο «Σύστημα Συνεχούς Παρακολούθησης της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας με Σκοπό τη Δημόσια Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE 2014-2020
• Προσωρινή διαμόρφωση δημοτικών οικοπέδων σε χώρους ελεύθερης στάθμευσης αυτοκινήτων
• Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων: Δήμος Θεσσαλονίκης, «Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Άρσις» και «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» για την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Συνέχιση λειτουργίας του Φιλοξενείου Αιτούντων Άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης»
• Έγκριση σχεδίου δράσης του Ιδρύματος Ορφανοτροφείου Θηλέων "Η Μέλισσα" με σκοπό την επιχορήγησή του.