Στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ. απονεμήθηκε το Βραβείο Προσφοράς στο Βιβλίο του περιοδικού «Διαβάζω», για το 2010. Με τη βράβευση αυτή τιμάται το Ίδρυμα για τη μακρόχρονη συμβολή του...

στα ελληνικά γράμματα. Το βραβείο απένειμε ο Γιώργος Γαλάντης, ένας από τους αρχικούς εκδότες του περιοδικού, και το παρέλαβε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, Καθηγητής Γιώργος Παπαναστασίου. Από την πλευρά του ο κ. Παπαναστασίου δήλωσε ότι «στις δύσκολες εποχές που περνούμε έχει σημασία ιδρύματα, ινστιτούτα, βιβλιοθήκες, φορείς, περιοδικά και γενικά άνθρωποι του πολιτισμού να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε για την προαγωγή της παιδείας του ελληνικού λαού με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ορίζει ως σκοπό του Ινστιτούτου ο ιδρυτής του Μανόλης Τριανταφυλλίδης στη διαθήκη του».