Με σκωπτικό τρόπο σχολιάζει τον σάλο που έχει ξεσπάσει γύρω από την προβολή της ταινίας "Joker" στους κινηματογράφους η Κινηματογραφική Ένωση Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.Β.Ε.).

Όπως τονίζει, η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στην οποία η ταινία χαρακτηρίστηκε ως ακατάλληλη για ανήλικους.

Τονίζει ωστόσο πως η Ένωση "από την πρώτη στιγμή είχε συστήσει στους κινηματογράφους-μέλη μας να τηρήσουν την καταλληλότητα της ταινίας “JOKER”, όπως και κάθε άλλης ταινία".

Παράλληλα καλεί την πολιτεία "να επανεξετάσει το πάγιο αίτημά μας για χαρακτηρισμό των ταινιών με τις συνθήκες της εποχής μας, όπως επίσης και την ευθύνη των κινηματογράφων σε περίπτωση γονικής συναίνεσης, που ισχύει στα τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά όχι στους κινηματογράφους".

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"Η Κινηματογραφική Ένωση Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.Β.Ε.) που εκπροσωπεί όλους τους κινηματογράφους της Βορείου Ελλάδος θα ήθελε να δηλώσει τα παρακάτω, σχετικά με το θέμα των τελευταίων ημερών περί καταλληλότητας ταινιών:

Η Ένωσή μας, από την πρώτη στιγμή είχε συστήσει στους κινηματογράφους-μέλη μας να τηρήσουν την καταλληλότητα της ταινίας “JOKER”, όπως και κάθε άλλης ταινίας, άσχετα αν δεν συμφωνούσαμε με το χαρακτηρισμό της ως ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 18.Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που η συγκεκριμένη ταινία πήρε αυτόν το χαρακτηρισμό, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον Νόμο, έστω και απαρχαιωμένο.

Δίδεται όμως μια καλή ευκαιρία στην Πολιτεία να επανεξετάσει το πάγιο αίτημά μας για χαρακτηρισμό των ταινιών με τις συνθήκες της εποχής μας, όπως επίσης και την ευθύνη των κινηματογράφων σε περίπτωση γονικής συναίνεσης, που ισχύει στα τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά όχι στους κινηματογράφους.

Επίσης, θα θέλαμε από την Πολιτεία τον ζήλο που επέδειξε στον έλεγχο τήρησης του Νόμου από τους κινηματογράφους, να τον επιδείξει και στο να τους προστατεύσει από τις παράνομες δραστηριότητες που απειλούν την επιβίωσή τους, όπως το παράνομο και ανεξέλεγκτο κατέβασμα ταινιών από το διαδίκτυο και οι κάθε λογής προβολές ταινιών σε άλλους, μη αδειοδοτημένους χώρους, που δεν τηρούν τις προδιαγραφές, αλλά και η εξίσωση του Φ.Π.Α. στο εισιτήριο των κινηματογράφων (από 24% σε 6%) με αυτό όλων των άλλων Δημοσίων Θεαμάτων. Δυστυχώς, ιδίως για το τελευταίο, μόνο υποσχέσεις ακούμε από όλους τους κυβερνώντες τα τελευταία 2 χρόνια".