Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης με τίτλο, «Φτιάξε τον δικό σου κόσμο» και «Κατασκεύασε τη φανταστική σου φιγούρα», πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα του ερευνητικού Προγράμματος “Local Alliance for Integration“ (LION) σε συνεργασία με το πρόγραμμα «ΔΙΑ-δρασις: Παιδικό Κέντρο για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων» της ΧΑΝΘ, στις 12 και 19 Ιουλίου 2019, στον χώρο της «ΔΙΑ-δρασις», που βρίσκεται επί της Πρασακάκη 6Α και Κουκουφλή 2, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στις δραστηριότητες συμμετείχαν παιδιά πολιτών της τοπικής κοινότητας και πολιτών τρίτων χωρών, ηλικίας 2,5 - 6 ετών, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να μάθουν μαζί, υπό την καθοδήγηση παιδαγωγών και διερμηνέων που διευκόλυναν την επικοινωνία, όταν αυτό ήταν απαραίτητο. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και οι γονείς των παιδιών, εκ των οποίων όσοι/ες επιθυμούσαν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες, συνδημιούργησαν με τα παιδιά.

Στόχος των δραστηριοτήτων, εκτός από το να περάσουν τα παιδιά όμορφα, ευφάνταστα και δημιουργικά, ήταν η καλλιέργεια ή/και η ενίσχυση:

Της διαπολιτισμικής ικανότητας, η οποία μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τις ομοιότητες και να δεχόμαστε τις διαφορές μεταξύ του «δικού μας» και των «άλλων» πολιτισμών, συναντώντας τον εαυτό μας στο «διαφορετικό», και το αντίστροφο.
Της αυτογνωσίας και της ενσυναίσθησης, μέσα από την επαφή με την ετερότητα, η οποία διευρύνει τους ορίζοντες γνώσης όλων μας. Μέσω της συνάντησής μας με το «διαφορετικό», τοποθετούμε τον εαυτό μας στη θέση του «άλλου» και επανεξετάζουμε τις συμπεριφορές μας, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση και την αυτογνωσία.
Της αυτοέκφρασης μέσα από καλλιτεχνικά ερεθίσματα, καθώς κατασκευάσαμε τη χώρα/πλανήτη της φαντασίας μας και μία φιγούρα, έτσι όπως την φανταζόταν ο/η κάθε ένας/μία από εμάς.


Λίγα λόγια για το ερευνητικό πρόγραμμα Local Alliance for Integration (LION)

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘’Local Alliance for Integration’’ (LION) χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συντονιστή το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΕΣΔΥ) και εταίρους, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, την ΜΚΟ PRAKSIS, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), την CMT Prooptiki, και την ΑμΚΕ Συν-ειρμός.
Το πρόγραμμα, υλοποιείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία, ιδιαίτερα στον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κοινωνικής φροντίδας, της υγείας, και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης .