Ξεκινά σήμερα η 7η Γιορτή Πολυγλωσσίας που διοργανώνεται από τις 13 έως τις 19 Μαΐου 2019 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ), με περισσότερες από 250 δράσεις. 

Η φετινή διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και σε άλλους χώρους, υποστηρίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμια και κοινωνικές οργανώσεις, το Υπουργείο Πολιτισμού, ΜΚΟ, προξενεία και αλλόφωνες κοινότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος SLYMS (Κοινωνιοπολιτισμική Μάθηση για τους Νέους σε Κοινωνίες με Kινητικότητα).

Η 7η Γιορτή Πολυγλωσσίας υλοποιείται με τη συμμετοχή 100 φορέων και με 217 ποικίλες δράσεις, όπως θεατρικά και μουσικά δρώμενα, εκπαιδευτικά projects, ερευνητικά προγράμματα, πολυγλωσσικά και διαπολιτισμικά εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, την κουζίνα των λαών, Καφέ Πολυγλωσσίας, εικαστικές εκθέσεις και προβολές.