Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης- ΚΕΔΗΘ σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Youth 4 Youth policy making” χρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για τη Νεολαία, στις 14/12/2018 και 15/12/2018, ώρεςβ12:00-15:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στόχος των συγκεκριμένων συναντήσεων, είναι σε συνεργασία με το συντονιστή - εκπαιδευτή μέσω της μη τυπικής μάθησης και διαδραστικών εργαστηρίων να διαμορφώσουν οι ίδιοι οι νέοι τις προτεραιότητες, τη δομή και τις δράσεις Κέντρου Νεολαίας.

Επίσης θα προτείνουν συγκεκριμένες πολιτικές για την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Προφίλ συμμετεχόντων:

• Νέοι ηλικίας μεταξύ 15-30 ετών
• Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ.