Με στόχο την προώθηση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων και τη δωρεά αιμοπεταλίων, αλλά και την προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικής παιδείας και συνείδησης αλληλεγγύης, η  φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Α.Π.Θ., «Αιμοδοτώ», σας προσκαλεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 από 10.00 έως 14.00 στην άνω φοιτητική λέσχη του Α.Π.Θ. όπου θα διοργανωθεί αιμοδοσία.

Για ακόμα μία φορά, η ομάδα «Αιμοδοτώ» διοργανώνει αιμοδοσία η οποία στοχεύει στην δημιουργία παιδείας αιμοδότη στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα και  στην εγκαθίδρυση μιας παράδοσης γνήσιας εθελοντικής αιμοδοσίας. Το αίμα που θα συλλεχθεί δε θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας «Τράπεζας αίματος» ή για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας ασθενών ή πολιτών.

Με τη δράση της η ομάδα επιθυμεί να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα ή παράγωγα αίματος που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο ή θρήσκευμα. Αυτό σημαίνει ότι το αίμα θα είναι διαθέσιμο χωρίς εξαιρέσεις για όποιον το χρειαστεί και φυσικά για τον ίδιο τον εθελοντή αιμοδότη.

Η συλλογή αίματος θα γίνει από κλιμάκιο του Κέντρου Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπανικολάου.

Στον χώρο της αιμοδοσίας θα παρευρίσκονται επίσης εκπρόσωποι και εθελοντές του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Λάμψη», μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας και συντονιστές του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ), με έδρα το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.