Στη δημιουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»), προχώρησε ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν αιτήσεις  από  3/1/2018 έως  17/1/2018 και ώρες από 09:00 έως 14:00, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Πρώην Στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου).

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά:

από 14/12/2017 έως 5/1/2017 στο τηλ. 2310729277 και από 8/1/2018 στο τηλ. 2310725326

Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω Κ.Ε.Α., δε μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του  Κοινωνικού Παντοπωλείου.