Ημερίδα με θέμα: «Βιβλιοθήκες και Συλλογές χειρογράφων και εγγράφων στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον», διοργανώνει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, από 9.00 έως 20.00, η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία (ΕΛΠΕ), με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από την ίδρυση της.

Επίσης θα λειτουργήσει έκθεση στον 4ο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με θέμα: «Τα χειρόγραφα της Θεσσαλονίκης». Η έκθεσή τους θα έχει διάρκεια 10/10/2017-30/10/2017, δέκα μέρες πριν και μετά της 2οης Οκτωβρίου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων.

Τα χειρόγραφα που θα εκτεθούν είναι:

«Σπ. 102. Σεραφείμ. Νέος θησαυρός Αγγιλάν Κιτάπ, Τιάνε Εγγύ Χαβηέ. Βενετικτέ Αγιανλαρήν Ιζνίηλαν, Βόρτωλι Αντώνιοσταν, 1756. 8ον, σ.1-402 (Β.Ε 27827) (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ).

Σπ.103. Γαζής Θεόδωρος. Γραμματικής εισαγωγής βιβλία τέσσαρα. Ενετίησιν, δεξιότητι «΄Αλδου Μανουκίου, (1495). 4ον , σ. 396. (Β.Ε 29124).(ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ).

Σπ.111. Κανόνες περί της κατά μέρος συντάξεως εκάστου των του λόγου μερών. Θεσσαλονίκη, 1824. 8ον , σ. 163. (Β.Ε. 39583) (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ).

Σπ.112. (Κυριακοδρόμιον). Παλαιόν Ευαγγέλιο. (Β.Ε 39584) (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ).

Σπ. 113. Καλοφωνικοί ειρμοί (1837) τομ. 1-2. (Β.Ε 39585) (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ)».

Σπ. 145 Καταβασίαι των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών συντεθείσαι κατά το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας παρά του μουσικολογιωτάτου Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου. Τέλη 18ου -αρχ. 19ου αι., χαρτώο, 346σ. (Β.Ε 001130577) [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ] Το Σπ 113 [bis] που κατέγραψε ο Π. Δ. Μαστροδημήτρης αλλάχτηκε σε Σπ 145.