Την έξυπνη εξειδίκευση (smart specialization) ως κεντρικό άξονα του αναπτυξιακού της σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 στηρίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα κυριάρχησε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Π.Κ.Μ. στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020. Εθνική και Περιφερειακή διάσταση».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαμασλής, η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας Τζελίνα Μακραντωνάκη, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας (παραγωγικοί φορείς, ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.), που από την άνοιξη του 2013 συγκροτούν το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας της Π.Κ.Μ. και Πρόεδρος του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Τζελίνα Μακραντωνάκη αναφέρθηκε διεξοδικά στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου, που, όπως τόνισε, «έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να καταρτίσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μια στρατηγική ανάπτυξης, που θα αναδείξει την διακριτή ταυτότητα της Περιφέρειάς μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα την καταστήσει αναγνωρίσιμη και ανταγωνιστική».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαμασλής επισήμανε τη σπουδαιότητα της έξυπνης εξειδίκευσης ως αναπτυξιακής στρατηγικής: «Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να επιτύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη της περιοχής μας», δήλωσε ο κ. Τσαμασλής.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Τ. με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου η αναπτυξιακή στρατηγική για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 να γίνει πιο στοχευμένη και ρεαλιστική, αξιοποιώντας την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο κ. Βασιλάκος εξέφρασε επίσης τη βούληση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας να σταθεί αρωγός στις αναπτυξιακές δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που υιοθετούν και προωθούν την έξυπνη εξειδίκευση.